ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ สั่งปิดอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งประเทศ หนึ่งในมาตรการควบคุมการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วราวุธ สั่งปิดอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งประเทศ หนึ่งในมาตรการควบคุมการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วราวุธ สั่งปิดอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งประเทศ หนึ่งในมาตรการควบคุมการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ด้วยความตระหนักและความเป็นห่วงในความปลอดภัยสุขภาพประชาชนและเจ้าหน้าที่ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในช่วงระยะเวลา ของการปิดอุทยานแห่งชาตินี้ ขอให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งทำการปรับปรุง ฟื้นฟู ภูมิทัศน์ สถาปัตย์ ระบบนิเวศน์ และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังพ้นวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้จองที่พักอุทยานฯ ในเว็บไซต์ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินหรือเลื่อนการจองที่พักได้ที่ เว็บไซต์ http://nps.dnp.go.th/ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงกับผู้จอง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ (ในวันเวลาราชการ) โทร 025610777 ต่อ 1719หรือ 025620760

แกลเลอรี่