ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 มี.ค. 63 นายสุรชัย อจลบุญ ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ณ จ.พะเยา

วันที่ 28 มี.ค. 63 นายสุรชัย อจลบุญ ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ณ จ.พะเยา

แกลเลอรี่