ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 มี.ค. 63 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ประชุมหารือ และมอบนโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 มี.ค. 63 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ประชุมหารือ และมอบนโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ จ.แม่ฮ่องสอน

แกลเลอรี่