ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ไม่ทิ้งช้างบ้าน เร่งหาแนวทางช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

ทส. ไม่ทิ้งช้างบ้าน เร่งหาแนวทางช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

ทส. ไม่ทิ้งช้างบ้าน เร่งหาแนวทางช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาช้าง ที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันนี้ (1 เมษายน 2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาช้างที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ร่วมกับ 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบ Video Conference โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. การดูแลสุขภาพของช้าง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดชุดทีมสัตวแพทย์เพื่อดูแลและตรวจติดตามสุขภาพช้างโดยมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน
2. การช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของช้าง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง เพื่อประสานไปยังอำเภอในท้องที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือ

แกลเลอรี่