ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.สู้วิกฤติไฟป่า เร่งแก้ปัญหาและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

ทส.สู้วิกฤติไฟป่า เร่งแก้ปัญหาและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

ทส.สู้วิกฤติไฟป่า เร่งแก้ปัญหาและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำ การบูรณาการกับทุกภาคส่วน เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด สร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (2 เม.ย. 63) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความคืบหน้าและแนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 4 จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา) ทรงตัวถึงแย่ลงเล็กน้อย พบค่าจุดความร้อนสูงขึ้นทุกจังหวัด การดับไฟมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดับไฟได้ร้อยละ 70 สำหรับคดีสะสมตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 มีจำนวน 31 คดี ตัวผู้ต้องหาแล้ว 4 คดี ที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป

2. ขอให้เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกจังหวัดมีการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ ความคืบหน้าและผลการดำเนินการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกวัน

3. ลดการประชุมผ่านระบบ Video Conference เหลือเพียงศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มเวลาและประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยจังหวัดอื่นๆ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามปกติ

4. บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เร่งรัดติดตามคดี หากมีการจับกุมให้นำผู้ต้องหาและหลักฐานมาแถลงข่าวให้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อมูล

5. บูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเต็มที่ จัดชุดลาดตระเวนดับไฟป่าและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดไฟคืน และป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีมากระทำผิด พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ

แกลเลอรี่