ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เร่งแก้ปัญหาสู้ไฟป่า ยันปฏิบัติการเต็มที่ เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทส. เร่งแก้ปัญหาสู้ไฟป่า ยันปฏิบัติการเต็มที่ เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทส. เร่งแก้ปัญหาสู้ไฟป่า ยันปฏิบัติการเต็มที่ เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ำ เร่งรัดการติดตามคดี ยืนยันเจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ปกติโดยเร็ว

วันนี้ (3 เม.ย. 63) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 4 จังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา) ภาพรวมแย่ลง พบค่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้น จึงเร่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ ให้สถานการณ์ดีขึ้นและกลับสู่ภาวะปกติอย่างเร็วที่สุด โดยกำชับหน่วยงานในพื้นที่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเฝ้าระวังไฟป่า ไม่ให้เกิดซ้ำ และเข้าร่วมดับไฟ เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการหาตัวผู้กระทำผิด เร่งรัดการติดตามคดี หากจับตัวผู้กระทำผิดได้ต้องเร่งส่งฟ้องและดำเนินคดีทันที พร้อมแถลงข่าวการจับกุมโดยไม่ปกปิดข้อมูล และขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่ากลับมาลุกไหม้อีก

ทั้งนี้ จากการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว

แกลเลอรี่