ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 เม.ย. 2563 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 เม.ย. 2563 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563