ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ จากชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ จากชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ จากชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช
          วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบเงิน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้กฤษณาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายลักลอบเข้าไปตัดไม้กฤษณาในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขณะลาดตระเวน ส่งผลทำให้นายสุธีรัตน์ บุตรเพชร อายุ 49 ปี พนักงานราชการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส รายนายสุธีรัตน์ บุตรเพชร ได้รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
          อีกราย นายธนะศักดิ์ มารอด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ติดเชื้อไข้มาลาเรียขึ้นสมอง หลังจาก ได้ทำหน้าที่ออกปฏิบัติการลาดตะเวนปกป้องไม้พะยูงในผืนป่าปางสีดาและเสียชีวิตกระทันหันด้วยพิษไข้มาลาเรียขึ้นสมองเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. รายนายธนะศักดิ์ มารอด ได้รับมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
          สำหรับชมรมแรงเจอร์พิทักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป และเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์การพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสัตว์ป่า สัตว์ทุกประเภท ป่าไม้ พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งในป่าและชุมชนเมืองทุกพื้นที่

Credit: ข่าวโดย: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่