ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" พร้อมผู้บริหาร ทส. ให้ขวัญกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมแก้ไขภัยแล้ง

"วราวุธ" พร้อมผู้บริหาร ทส. ให้ขวัญกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมแก้ไขภัยแล้ง

"วราวุธ" พร้อมผู้บริหาร ทส. ให้ขวัญกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมแก้ไขภัยแล้ง

                       วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลาประมาณ 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค์ รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และในพื้นที่ใกล้เคียง  จากนั้นลงพื้นที่เดินสำรวจสภาพพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า และมอบข้าวสาร เครื่องยังชีพ และอุปกรณ์ดับไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าและป้องกันไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งหัวทุ่ง เทอดพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
                       การลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอบคุณและฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความอดทน และใช้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ กระทรวงฯ จะดำเนินการสำรวจพื้นที่และขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำสำหรับบรรเทาความเดือนร้อนของเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้านเรื่องการเฝ้าระวัง จะดำเนินการให้มีการเพิ่มจุดสกัดลาดตระเวนและอุปกรณ์ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดจากการเผาป่า จะให้เยาวชนและประชาชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมดูแลรักษาพิทักษ์ผืนป่าในพื้นที่ต่อไป
                      ทั้งนี้ ในการลงพื้นนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเขียงดาว ได้ให้การต้อนรับ และมีนายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ให้นำลงพื้นที่และบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แกลเลอรี่