ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" ฉุน ให้ดำเนินคดีกับรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)

"วราวุธ" ฉุน ให้ดำเนินคดีกับรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)

"วราวุธ" ฉุน ให้ดำเนินคดีกับรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)

                         วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลาประมาณ 18.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ณ ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ดำเนินคดีราย "ไร่นาย" ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินคดีทางกฎหมาย เนื่องจากเดิมเป็นแปลงที่ทำกินและได้ขายต่อให้นายทุนเพื่อสร้างเป็นรีสอร์ท ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรีสอร์ทที่รุกล้ำพื้นที่ป่าทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ม่อนแจ่มให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และในรายที่ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกินความจำเป็นและผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงฯ ตลอดจนให้พิจารณานำพื้นที่ดังกล่าวปรับปรุงและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพื้นคืนพื้นที่สีเขียวแก่มอนแจ่มและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

แกลเลอรี่