ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

ทส.ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

ทส.ร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (13 เม.ย. 63) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแล้ง อาทิ ลุ่มเจ้าพระยา เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63 และโครงการเร่งด่วนเพื่อการกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี2563 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการกำหนดพื้นที่เพาะปลูก ผลการเพาะปลูก และแผนการจัดสรรน้ำ การเตรียมการรองรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ให้เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ให้พร้อมใช้งานในฤดูฝนนี้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่