ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. กำชับดูแลไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

ทส. กำชับดูแลไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

ทส. กำชับดูแลไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
        วันนี้ (13 เม.ย. 63) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นมาก การปฏิบัติงานดับไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังไฟป่าที่ยังดับไม่สนิท การสร้างการรับรู้ร่วมกับทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมอบกรมควบคุมมลพิษให้จัดทำปฏิทินเป็นรายปี เกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์หมอกควันไฟป่า pm2.5 และ pm10 ว่าในพื้นที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มีปัญหา และการบริหารจัดการอย่างไร รวมถึงการเตรียมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับหมอกควันข้ามแดน โดยอ้างอิงจากสถิติ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แกลเลอรี่