ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โครงการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฝะรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2561
ปิดรับโหวตภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

1. การลงคะแนนคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น "คนดีศรี สป."
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี

              

2. การลงคะแนนคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น "เพชรจรัสแสง" ประจำปี พ.ศ.2561 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ร่วมพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น "เพชรจรัสแสง" เพื่อเสนอรายชื่อเข้าพิจารณาโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561