ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.หารือเตรียมฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

ทส.หารือเตรียมฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

ทส.หารือเตรียมฟื้นฟูป่าภาคเหนือ
      วันนี้ (16 เม.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ทส. ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ Video Conference  ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนรับรู้และไม่กระทำความผิด และจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้หารือถึงการถอดบทเรียนในสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวางแผนป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต รวมถึงเตรียมพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดไฟกลับคืน และเตรียมแผนการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยจะเปิดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันฟื้นฟูผืนป่า และป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่