ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เตรียมฟื้นฟูป่า ดีเดย์ 21 พ.ค. 63

ทส.เตรียมฟื้นฟูป่า ดีเดย์ 21 พ.ค. 63

ทส.เตรียมฟื้นฟูป่า ดีเดย์ 21 พ.ค. 63

วันนี้ (17 เม.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ Video Conference  ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี จุดความร้อนและค่าคุณภาพอากาศลดลง จากมาตรการต่างๆที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และเตรียมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการจัดชุดลาดตระเวน เข้าไปสำรวจทุกพื้นที่ทั้งเขตป่า พื้นที่ผ่อนผันเพื่อการเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ไม่ให้เกิดการลักลอบเผาป่าอีก นอกจากนี้ยังหารือแผนการฟื้นฟูสภาพป่า โดยกรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้กว่า 10 ล้านกล้า ดีเดย์ 21 พฤษภาคม 2563 ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกลักลอบเผาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังคนในพื้นที่ให้รู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน

แกลเลอรี่