ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง

ทส. มอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง

ทส. มอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง

วันนี้ (21 เมษายน 2563)​ เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธี มอบประกาศกรมป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเจตนารมณ์สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โดยกรมป่าไม้ ได้อนุมัติโครงการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 37 แห่ง โดยเป็นโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 26 โครงการ จังหวัดลำพูน 1 โครงการ จังหวัดเชียงราย 6 โครงการ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 โครงการ และจังหวัดตาก 1 โครงการ พร้อมทั้งได้ออกประกาศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานเดิมที่ร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการหลวง สามารถที่จะดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้ความเห็นชอบ และภายใต้ขอบเขตพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 ต่อไป

แกลเลอรี่