ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ทส. ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ทส. ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง   

               วันนี้ (23 เมษายน 2563)​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุม เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและการดำเนินโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่หรือสถานที่ที่ ทส. กำกับดูแลปีงบประมาณพศ 2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายใน ทส. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยที่ประชุม ร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัย และ รายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่หรือสถานที่ที่ ทส. กำกับดูแล

แกลเลอรี่