ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 23 เม.ย. 2563 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 เม.ย. 2563 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

แกลเลอรี่