Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ที่ประชุม อนุสัญญามินามาตะฯ ตระหนักการเผาในที่โล่งปล่อยปรอทกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม อนุสัญญามินามาตะฯ ตระหนักการเผาในที่โล่งปล่อยปรอทกระทบสิ่งแวดล้อม

            ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 แถลงให้ความสำคัญในการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ยืนยันไม่มีการทำเหมืองแร่ปรอท และที่ประชุมเห็นว่าการเผาในที่โล่งเป็นหนึ่งในปัญญาการปล่อยปรอทที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

            นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nation Environment Programme (UNEP) ได้จัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 ขึ้น เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 ประเทศ โดยที่ประชุมได้ตระหนักถึงแนวทางด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติทางดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม

            นางสุณี กล่าวว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม และกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้การจัดการปรอทจึงจะเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกของประเทศไทยในแผนยุทธศาสตร์สารเคมีแห่งชาติฉบับถัดไป (ค.ศ. 2018 - 2026) ที่จะช่วยผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศ ร่วมกับการอนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยกเลิกการใช้ปรอทในกระบวนการคลอร์-แอลคาไล การป้องกันการใช้ปรอทในการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็ก และไม่มีการทำเหมืองแร่ปรอท

            นางสุณี กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าการเผาในที่โล่งเป็นหนึ่งในปัญญาการปล่อยปรอทที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเชิญชวนให้ภาคีจัดส่งข้อมูลการปลดปล่อยปรอทจากกิจกรรมการเผาในที่โล่ง และระบุแหล่งกำเนิดด้านการปลดปล่อยปรอทที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศให้เร็วที่สุด กับสำนักเลขาธิการเฉพาะกาลฯ พร้อมทั้งร้องขอให้สำนักเลขาธิการเฉพาะกาลฯ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลดปล่อยปรอทจากการเผาขยะในที่โล่ง รวมถึงข้อมูลจากทำเนียบการปลดปล่อยปรอทและการประเมินมลพิษจากการปลดปล่อยปรอทเบื้องต้น และการตรวจวัดการปลดปล่อยปรอทของภาคี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาโดยอนุสัญญาบาเซลและสตอกโฮล์ม จัดทำรายงานจากภาคีและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน  2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ต่อไป

Credit: ภาพและข่าว: กรมควบคุมมลพิษ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 385 ครั้ง