ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 24 เม.ย.63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมทางไกล VDO Conference เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้ตรวจ ชั้น 18 ทส.

วันที่ 24 เม.ย.63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมทางไกล VDO Conference เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้ตรวจ ชั้น 18 ทส.

วันที่ 24 เม.ย.63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมทางไกล VDO Conference เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้ตรวจ ชั้น 18 ทส.

แกลเลอรี่