ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563
     วันนี้ (28 เม.ย. 63) เวลา 9.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference และห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่