ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 29 เม.ย. 2563 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 29 เม.ย. 2563 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

แกลเลอรี่