ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.หารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

ทส.หารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

ทส.หารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (1 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นสำคัญที่คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ได้เสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพว่า ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด ประกอบกับการมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่การเกษตรแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพในด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งมีการเสนอโครงการนำร่องระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการ คทช. ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย จำนวน 134 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลตั้งแต่ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 81 พื้นที่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 23 พื้นที่  ทั้งนี้ จะดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แกลเลอรี่