ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รับมอบต้นตะเคียนทองจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

ทส. รับมอบต้นตะเคียนทองจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

ทส. รับมอบต้นตะเคียนทองจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

          วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบต้นตะเคียนทอง จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเผาทำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการปลูกต้นไม้เพิ่มหลายล้านต้น และเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่า สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ประกันได้และเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

แกลเลอรี่