ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฟผ. สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน

กฟผ. สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน

          ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกรมป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 61,304,000 บาท ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ จำนวน 4,900 ไร่

         ทั้งนี้ ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเงิน จาก นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติสิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Credit: ภาพ: ระพีพัฒน์, ข่าว: จันทร์เพ็ญ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่