ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 " ณ ชุมชนบางม่วง – บางใหญ่

"กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 " ณ ชุมชนบางม่วง – บางใหญ่

"กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19 " ณ ชุมชนบางม่วง – บางใหญ่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุชุมชนบางม่วง – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลาประมาณ 10.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุุมมลพิษ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุชุมชนบางม่วง – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 จำนวน 150 ชุด รวม 108 คน โดยมี น.ส.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี  สสภ.6 (นนทบุรี) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุชุมชนในชุมชนดังกล่าวฯ 

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด – 19 และอาหารให้แก่พี่น้องประชาชนตามชุมชนบริเวณกระทรวงฯ หรือชุมชนที่ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะเปลี่ยนชุนชนไปตามจุดต่าง ๆ ซึ่งถือหลักที่ว่า “พวกเรากระทรวงทรัพย์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งกัน เราจะผ่าน โควิด – 19 ไปด้วยกัน”

แกลเลอรี่