ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 5/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 5/2563
ทส.ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 5/2563
       วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจาณาเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. ... ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ... และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ... โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference และห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่