ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)

ทส. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)

ทส. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างสำหรับใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการขยายผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่