ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 13 พ.ค 63 ผต.ทส.พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานการทำงานของ สนง.ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจที่ 9 และ 14 (VDO Conference)

วันที่ 13 พ.ค 63 ผต.ทส.พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์  ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานการทำงานของ สนง.ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจที่ 9 และ 14 (VDO Conference)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผต.ทส.พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการ รมว.ทส.และปกท.ทส.ด้านการบูรณาการการทำงานของ สนง.ทสจ.ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 และ 14 (VDO Conference)

แกลเลอรี่