ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 19 - 20 พ.ค.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 19 - 20 พ.ค.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

แกลเลอรี่