ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รับนโยบายทางทะเลและชายฝั่ง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อปชช.อย่างยั่งยืน

ทส.รับนโยบายทางทะเลและชายฝั่ง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อปชช.อย่างยั่งยืน

ทส.รับนโยบายทางทะเลและชายฝั่ง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อปชช.อย่างยั่งยืน
       วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ ร่าง รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ร่าง ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ. และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 2 คณะ ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่