ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 25 พ.ค. 63 ผต.ทส.นายสุรชัย อจลนบุญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุน รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและสวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 25 พ.ค. 63 ผต.ทส.นายสุรชัย อจลนบุญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุน รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและสวนสัตว์เชียงใหม่

แกลเลอรี่