ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 พ.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 28 พ.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางการประชุมทางไกล (VDO Conference)

แกลเลอรี่