ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

วราวุธ ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

วราวุธ ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด

วันนี้ (30 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับบึงบอระเพ็ด เก็บกักน้ำและคงระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดไม่ให้ต่ำกว่าระดับเก็บกัก เพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สนับสนุนแหล่งประมง และแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่