ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทส. ประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทส. ประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19
และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

              วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวฯ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 (ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยฯ) อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือถึงกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลาพิจารณาโครงการฯ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่