ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. บันทึกเทป Keynote Speech งานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

รมว.ทส. บันทึกเทป Keynote Speech งานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

รมว.ทส. บันทึกเทป Keynote Speech งานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 

                    วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทป Keynote Speech ของ UNDP  เนื่องในงานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563  (5 มิถุนายน 2563) โดยในปีนี้ได้มีการรณรงค์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้คำขวัญ “Time For Nature” Find Out What You Can Do”  ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหาวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 

แกลเลอรี่