ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 มิ.ย.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามภารกิจสพภ.และสผ. โดยการประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 9 มิ.ย.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามภารกิจสพภ.และสผ. โดยการประชุมทางไกล (VDO Conference)