ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 10 มิ.ย. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 10 มิ.ย. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

แกลเลอรี่