ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบการตัดไม้ทำลายป่าและศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเผยผลการดำเนินงาน “การบูรณาการเชิงรุก ป้องกันกลุ่มลักลอบทำไม้และค้าสัตว์ป่า”

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบการตัดไม้ทำลายป่าและศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเผยผลการดำเนินงาน “การบูรณาการเชิงรุก ป้องกันกลุ่มลักลอบทำไม้และค้าสัตว์ป่า”

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบการตัดไม้ทำลายป่าและศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเผยผลการดำเนินงาน “การบูรณาการเชิงรุก ป้องกันกลุ่มลักลอบทำไม้และค้าสัตว์ป่า” 


             วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบการตัดไม้ทำลายป่าและศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ครั้ง 1/2563 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ ศปก.พป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน และพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การเข้ายึดถือบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
              ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของกรมป่าไม้ (ชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว) และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (หน่วยบินพิทักษ์ป่า Sky Ranger) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง การบุกรุกที่ดินของรัฐ การออกเอกสารสิทธิทับที่ป่าไม้ และการลักลอบตัดไม้มีค่า โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินคดีบุกรุกป่าได้ จำนวน 2,851 คดี มีผู้ต้องหา 521 ราย คดีไม้มีจำนวน 2,451 คดี มีผู้ต้องหา 1,255 ราย และในปีงบประมาณ 63 การดำเนินคดีบุกรุกป่ามีจำนวน 2,156 คดี มีผู้ต้องหา 378 ราย และคดีไม้ มีจำนวน 1,058 คดี มีผู้ต้องหา 521 ราย ซึ่งจากสถิติดังกล่าวทั้งหมด พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา
 

แกลเลอรี่