ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 2/2563 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล และ ของ ทส. ในรอบ 1 ปี

ทส.​ ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 2/2563 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล และ ของ ทส. ในรอบ 1 ปี

ทส.​ ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 2/2563 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล และ ของ ทส. ในรอบ 1 ปี

           วันนี้ (16  มิถุนายน​ 2563) เวลา​ 16.00​ น.​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​  (รมว.ทส.)​ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 2/ 2563​ เพื่อพิจารณาและติดตามความคืบหน้าผลงาน​​ของรัฐบาลและ​การดำเนินงานสำคัญและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของ​ รมว.ทส. ในรอบ 1 ปี อาทิ​ การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริต่าง​ ๆ การเร่งรัดการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เกิดผลตามเป้าหมายโดยเร็ว​ การดำเนินงานในการลดใช้พลาสติก​ การถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ​  ปี​  2563​ (After Action Review : AAR) การเปรียบเทียบพื้นที่ป่าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ​ การแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมการรับมือวิกฤติน้ำท่วม​ การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID​ -​19)​ ของ​ ทส.​ การเปิดให้บริการให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยว​ในสถานที่ต่างๆ​ ในส่วนของ​ ทส.​ และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ​รายจ่ายประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2563 และการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​2564  เป็นต้น​  โดยโอกาสนี้​ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณผู้บริหาร​ ข้าราชการ​  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ​ ทุกท่าน​  ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การทำงานของกระทรวงฯ​ เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

          ทั้งนี้ การประชุมในครั้ง​นี้ มีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตลอดจนรองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้า​ในสังกัดกระทรวงฯ​ ร่วมประชุม​ ณ​ ห้องอารีย์สัมพันธ์​ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่