ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการพื้นที่แนวเขตกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการพื้นที่แนวเขตกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการพื้นที่แนวเขตกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (19 มิ.ย. 63) นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการพื้นที่แนวเขตกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แนวเขตกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรณีพื้นที่บริเวณห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดอุทัยธานี และกรณีหมู่บ้านตะเพินคี่ ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่