ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ทส.ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย และรณรงค์ให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม