ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 9.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของนิติบุคคลอาคารชุดอรกานต์ การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกรและจากที่ดินจัดสรร การกำหนดให้การเลี้ยงสุกรและที่ดินจัดสรร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 และ (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภทเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และประเภทฉนวนกันความร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ระหว่างห้องประชุมชั้น 17 และห้องประชุม 302 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่