ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

ทส.ติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 9.30 น. นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. และภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่