ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่

    วันนี้ (31 ตุลาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่ บริเวณพื้นที่ชายหาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากพิษภัยของการสูบ หรือการทิ้งก้นบุหรี่ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อประเทศชาติและประชาชน โดยภายในงานมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 15 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 

 

ภาพ : ระพีพัฒน์ , ข่าว/เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่