ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 'ยุทธพล' ลงพื้นที่เดินลุยป่าเพชรบุรี ชี้ ป่าผืนนี้ยังสมบูรณ์ เร่งหน่วยงานรัฐทบทวนการอนุญาตใช้พื้นที่อีกครั้ง

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 'ยุทธพล' ลงพื้นที่เดินลุยป่าเพชรบุรี ชี้ ป่าผืนนี้ยังสมบูรณ์ เร่งหน่วยงานรัฐทบทวนการอนุญาตใช้พื้นที่อีกครั้ง

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 'ยุทธพล' ลงพื้นที่เดินลุยป่าเพชรบุรี ชี้ ป่าผืนนี้ยังสมบูรณ์ เร่งหน่วยงานรัฐทบทวนการอนุญาตใช้พื้นที่อีกครั้ง

23 มิถุนายน 2563 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ป่า กรณีรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้าน 8 อำเภอ เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คัดค้านการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ ในพื้นที่ป่าดังกล่าว พร้อมคณะทำงาน นายบุญช่วย อรรถวรรธน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรีนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายวันชัย สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายชำนาญ สมบัตินิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี นายปรีชา อินทร์ปรุง หัวหน้าส่วนป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต และเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ นายธีรชาติ เปียประดิษฐ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหนองพลับ-ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่า มีเอกชนได้ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ต่อมา ผวจ.เพชรบุรี ได้มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ เล่มที่ 921 ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 อ้างอิงตามบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2556 ระบุว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และไม่พบสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่ จนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตัวแทนชาวบ้าน 8 อำเภอได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตทำเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าวต่อศูนย์ดำรงธรรม โดย พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15 ได้ประสานงานผ่านทาง ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ช่วยพิจารณาและตรวจสอบเป็นกรณีเร่งด่วน

นายยุทธพล เผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเองในวันนี้ พบว่าพื้นที่ป่าผืนนี้ ได้ฟื้นตัวคืนสภาพกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้ว และจากการตรวจสอบโดยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยังพบสัตว์ป่าหลายชนิดเป็นจำนวนมาก รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวน ในป่าผืนนี้ อีกทั้งพื้นที่ป่าผืนนี้ยังอยู่ติดกับโครงการพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ในรัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้ราษฏรทำเกษตรกรรมปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ ส่วนตัวเห็นว่าการจะให้ทำเหมืองแร่บนป่าผืนนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควร อย่างไรก็ตาม อธิบดีป่าไม้ ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ขอให้พิจารณาทบทวนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเล่มที่ 921 ฉบับที่ 19 และการขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งในขณะนี้เหมืองแร่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำเหมืองแร่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยขั้นตอนอยู่ระหว่างพิจารณาของอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

แกลเลอรี่