ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี พ.ศ. 2563

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส.  ประจำปี พ.ศ. 2563

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส.  ประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/2563) เพื่อมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้หน่วยงานดำเนินการ และรายละเอียด (ร่าง) กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ กำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

แกลเลอรี่