ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทูตสมาพันธ​รัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ รมว.ทส.

ทูตสมาพันธ​รัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ รมว.ทส.

ทูตสมาพันธ​รัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ รมว.ทส.

          วันนี้ (25 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ​ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และแจ้งความจำนงในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศไทย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในโครงการ “Electric Vehicle (EV) Fleet for Mobility and Logistic Services” โดยมุ่งให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดยส่งเสริมการปรับมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ใช้แบตเตอร์รี่แทนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการขนส่งและส่งของที่มีความต้องการมากขึ้น รวมถึงประสงค์จะร่วมดำเนินการในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากร

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมไปถึงเรื่องการจัดการขยะพลาสติก ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินโครงการ EV มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและหารือในรายละเอียดต่อไป ในส่วนของการดูแลป้องกันป่าไม้ให้สมบูรณ์ เพื่อช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาว เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่ามีประชาชนร่วมลงทะเบียนและปลูกต้นไม้แล้ว ๑๕ ล้านต้น ในส่วนของการจัดการขยะพลาสติก ได้รณรงค์สร้างความเข้าใจในการใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น เน้นการลดจำนวนขยะจากการใช้ซ้ำ โดยใช้ถุงพลาสติกแบบหนาที่ใช้ได้นับ ๑๐๐ ครั้ง และสามารถนำเข้าสู่กระบวนการ recycle และ upcycling ได้ แทนการใช้แทนถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบางที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

             ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสชื่นชมการดำเนินการของไทยที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าระหว่างสองประเทศจะได้มีโอกาสร่วมดำเนินโครงการความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่