ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทส.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทส.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (25 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทส. ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายและแผนการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่