ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 19 มิ.ย.63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 13 (VDO Conference)

วันที่ 19 มิ.ย.63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 13 (VDO Conference)

แกลเลอรี่